17. september - Frist for innsending av navneforslag

23. september - Informasjon om navneforslag som er mottatt

29. september - Fellesnemnda behandler og innstiller på nytt kommunenavn

23. oktober - Formannskapsbehandling i begge kommuner

30. oktober - Kommunestyrebehandling i Aurskog-Høland

9. november - Kommunestyrebehandling i Rømskog