Intensjonsavtalen
Den 13.04.2016 ble intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen signert. Intensjonsavtalen er det styrende dokumentet for videre arbeid med kommunesammenslåingen.
Det har vært tre klare målsetninger for denne avtalen:
  • Skape en moderne og attraktiv kommune 
  • Ta vare på natur- og kulturarv
  • Sikre innbyggerne et likeverdig og godt offentlig tjenestetilbud
 Hver kommune utpekte et forhandlingsutvalg som har satt i førersete for arbeidet med intensjonsavtalen. Rådmennene hadde ansvaret for det administrative arbeidet og koordineringen.

Intensjonsavtale om kommunesammenslåing